تبلیغات
والمستشهدین بین یدیه - آسیب ‌شناسی‌ خودی‌
یکشنبه 12 تیر 1390  02:36 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط:

 

4. عدم‌ اطاعت‌ از رهبر الهی‌

ولایت‌ گریزی‌ و نافرمانی‌ از رهبری‌ امت‌ اسلام‌ آن‌قدر اهمیت‌ دارد كه‌بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از نهج‌البلاغه‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. حاكم‌اسلامی‌ وقتی‌ می‌تواند جامعه‌ را به‌ سر منزل‌ مقصود برساند و از دستبردراهزنان‌ مصون‌ دارد كه‌ حامیان‌ و مدافعان‌ و پیروانی‌ استوار داشته‌ باشد؛ وگرنه‌حكومت‌ علوی‌ نیز نمی‌تواند كاری‌ از پیش‌ ببرد. حضرت‌، در سرزنش‌ یاران‌نافرمانش‌، چنین‌ می‌فرماید:

نفرین‌ بر شما... هرگاه‌ شما را به‌ جهاد با دشمنان‌ می‌خوانم‌، چشمانتان‌در كاسه‌ می‌گردد كه‌ گویی‌ به‌ گرداب‌ مرگ‌ اندرید؛ و یا در فراموشی‌ ومستی‌ به‌ سر می‌برید .... من‌ دیگر هیچ‌گاه‌ به‌ شما اطمینان‌ ندارم‌ و شمارا پشتوانه خود نینگارم‌ و در شمار یار و مددكار نپندارم‌. 
آشكار و پنهان‌ خواندمتان‌ پاسخ‌ نگفتید، اندرزتان‌ دادم‌ نپذیرفتید.

سخنان‌ حضرت‌ نشان‌ می‌دهد حمایت‌ و فرمانبرداری‌ از رهبر احساس‌اطمینان‌ و پشت‌گرمی‌ در حكومت‌ اسلامی‌ پدید می‌آورد؛ زیرا جسارت‌توطئه‌ و دست‌ اندازی‌ را در دشمنان‌ نابود می‌سازد.

حضرت‌ در ترغیب‌ افراد به‌ پیروی‌ از ولایت‌ الاهی‌، تأكید می‌كنند آنچه‌جامعه‌ را به‌ ساحل‌ نجات‌ می‌رساند و از انحرافات‌ مسیر باز می‌دارد، اطاعت‌ وپیروی‌ از والی‌ خدا و رهبری‌ امت‌ اسلام‌ است‌:

بدانید اگر آن‌ را پیروی‌ كنید كه‌ شما را می‌خواند و به‌ راه‌ رسولتان‌می‌راند، از رنج‌ بیراه‌ رفتن‌ آسوده‌اید و بار سنگین‌ و دشوار را ازگردن‌ها به‌ یك‌ سو نهاده‌اید.

در نگاه‌ حضرت‌، والی‌ مسلمانان‌ با علم‌ و تقوا و مدیریتش‌، وحدت‌ بخش‌جامعه‌ است‌؛ و برای‌ تحقق‌ این‌ امر، اطاعت‌ از وی‌ ضرورت‌ دارد؛ وگرنه‌ چنان‌كه‌ امام‌(ع) فرموده‌ است‌ :

لا رای‌ لمن‌ لایطاع‌؛ كسی‌ كه‌ فرمانبردار نداشته‌ باشد، در جامعه‌ نفوذنخواهد داشت‌.

به‌ شهادت‌ تاریخ‌، یكی‌ از عوامل‌ موثر در پیروزی‌های‌ غرور آفرین‌مسلمانان‌ از آغاز تا كنون‌، پیروی‌ از ولایت‌ بوده‌ است‌. باوجود این‌ عامل‌،نصرت‌ خداوند فرود می‌آید و عدم‌ آن‌، ضربه‌های‌ سهمگین‌ و جبران‌ناپذیری‌در پی‌ خواهد داشت‌.

رهبری‌ از ولی‌ الاهی‌ یكی‌ از نعمت‌هایی‌ است‌ كه‌ خداوند بر امت‌ اسلامی‌ارزانی‌ داشته‌ است‌. از این‌ رو، باید با آسودگی‌ خاطر فرمانبرداری‌ خویش‌ رادر اختیارش‌ نهیم‌ تا امت‌ اسلامی‌ و انقلاب‌ اسلامی‌ را به‌ ساحل‌ نجات‌ برساند.

 

5. بی‌تفاوتی‌ و عدم‌ حساسیت‌ دینی‌

رضایت‌ دادن‌ به‌ ترویج‌ فساد و بی‌بند و باری‌، سكوت‌ در مقابل‌ انحرافات‌و تحریف‌ها و خشم‌ و نفرت‌ نداشتن‌ از شكسته‌ شدن‌ حریم‌ مقدسات‌ وارزش‌ها از عواملی‌ است‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ بی‌تفاوتی‌ و عدم‌ حساسیت‌ دینی‌می‌گنجد. این‌ پدیده‌ نزد خداوند دو كیفر دارد: كیفر گناهی‌ كه‌ انجام‌ گرفته‌است‌ و كیفر رضایت‌ در برابر آن‌.

حضرت‌ علی‌(ع) در نكوهش‌ این‌ خصلت‌ها می‌فرماید:

شما پیمان‌های‌ خدا را شكسته‌ می‌بینید و خشم‌ نمی‌گیرید، در حالی‌ كه‌ننگ‌ شكستن‌ پیمان‌های‌ پدرانتان‌ را نمی‌پذیرید.         
چرا برای‌ یاری‌ دین‌ خدا گامی‌ برنمی‌دارید؟ دینی‌ كو كه‌ فراهمتان‌ آورَدو غیرتی‌ كو تا شما را به‌ غضب‌ آورَد؟   
افراد معاویه‌ برباطلشان‌ اجتماع‌ و تعصب‌ دارند؛ ولی‌ شما در راه‌ حقتان‌سست‌ و بی‌ تفاوت‌ و سهل‌انگار هستید.        
شگفتا شگفت‌! به‌ خدا كه‌ هماهنگی‌ این‌ مردم‌ بر باطل‌ خویش‌ وپراكندگی‌ شما در حق‌ خود، دل‌ را می‌میراند و اندوه‌ را تازه‌ می‌كند.زشتی‌ نصیبتان‌ باد و از اندوه‌ بیرون‌ نیایید كه‌ آماج‌ تیر بلایید، بر شماغارت‌ می‌برند و ننگی‌ ندارید. با شما پیكار می‌كنند و به‌ جنگی‌ دست‌نمی‌گشایید، خدا را نافرمانی‌ می‌كنند و خشنودی‌ می‌نمایید.

این‌ سخنان‌ نشان‌ می‌دهد غیرت‌ دینی‌ یكی‌ از صفات‌ مؤمن‌ است‌. این‌ صفت‌ درهنگامه حوادث‌ و فتنه‌ها در مؤمن‌ احساس‌ مسؤولیت‌ ایجاد می‌كند و او را در برابردینش‌ متعهد می‌سازد حضرت‌ درباره لزوم‌ وجود این‌ ویژگی‌ در مؤمنان‌ می‌فرماید:

فاذا حضرت‌ بلیه فاجعلوا اموالكم‌ دون‌ انفسكم‌ و اذا نازله فجعلوا انفسكم‌دون‌ دینكم‌ فاعلموا ان‌ الهالك‌ من‌ هلك‌ دینه‌ و الحریب‌ من‌ حرب‌ دینه‌؛آنگاه‌ كه‌ حادثه‌ای‌ پیش‌ آمد، اموالتان‌ را سپر جانتان‌ قرار دهید و درحفظ‌ جانتان‌ بكوشید؛ اما اگر واقعه‌ای‌ پیش‌ آمد كه‌ دینتان‌ در معرض‌ خطرقرار گرفت‌، جانتان‌ را فدای‌ دینتان‌ سازید كه‌ آن‌ كس‌ كه‌ دینش‌ از بین‌ برودنابود است‌؛ و غارت‌ زده‌ آن‌ كسی‌ است‌ كه‌ دینش‌ به‌ غارت‌ رفته‌ باشد.

از جلوه‌های‌ برجسته این‌ تعهد دینی‌، «خشم‌ مقدس‌» است‌ كه‌ در منابع‌اسلامی‌ «غضب‌ لله» خوانده‌ شده‌ است‌. امام‌(ع) می‌فرماید:

آن‌ كه‌ با فاسقان‌ دشمن‌ بُوَد و برای‌ خدا به‌ خشم‌ آید، خدا به‌ خاطر اوخشم‌ آورد و روز رستاخیز وی‌ را خشنود نماید.

خشم‌ مقدس‌ و موضعگیری‌ در برابر كژنمایی‌، وارونه‌ سازی‌ و رخنه‌ درباورها، وظیفه همه خودی‌ها است‌؛ چرا كه‌ جبهه خودی‌ جز با انعطاف‌ ناپذیری‌و سازش‌ ناپذیری‌ در برابر تهاجمات‌ بیگانه‌ و همرنگ‌ نگشتن‌ با آنان‌ تثبیت‌نمی‌شود. امام‌(ع) در این‌ باره‌ می‌فرماید:

فرمان‌ خدا را بر پاندارد جز كسی‌ كه‌ ـ در حق‌ ـ مدارا نكند  و با ستمگرفروتنی‌ ننماید و پی‌طمع‌ها نتازد.

این‌ انعطاف‌ ناپذیری‌ و حساسیت‌ درجات‌ متفاوت‌ دارد. نازل‌ترین‌ مرتبهآن‌ «نفرت‌ قلبی‌» است‌ و بالاترین‌ مرتبه‌اش‌ برخورد قاطع‌، منطقی‌ و قانونی‌.ادامه دارد....

   


نظرات()  
هییت مكتب الشهدا
جمعه 24 تیر 1390 04:06 ب.ظ
او خواهى آمد و یاس‏ها و نیلوفرهاى «سركش‏» را به دعوت خواهد خواند و حضور او تسلاى دل یاس‏هاى كبود خواهد بود.
اللهم عجل لولیك الفرج مولانا مهدی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

والمستشهدین بین یدیه

همه آمدایم تا.....به سوی او رویم......