تبلیغات
والمستشهدین بین یدیه - آسیب ‌شناسی‌ خودی‌
یکشنبه 30 مرداد 1390  02:30 ق.ظ    ویرایش: یکشنبه 30 مرداد 1390 02:31 ق.ظ
توسط:
نوع مطلب: تحلیلی ،

 

6. ارتجاع‌

رمز تداوم‌ هر انقلابی‌، پایداری‌ و استواری‌ طرفدارانش‌ بر اصول‌ وآرمان‌های‌ انقلاب‌ است‌. بازگشت‌ از این‌ آرمان‌ها و اصول‌، سقوط‌ انقلاب‌ راحتمی‌ و اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

بازگشت‌ به‌ سنّت‌های‌ جاهلی‌ و زنده‌ كردن‌ روش‌ كسانی‌ كه‌ به‌ ارزش‌های‌دینی‌ الاهی‌ پایبند نیستند، از كمین‌گاه‌های‌ دشمن‌ جهت‌ رخنه‌ در انقلاب‌اسلامی‌ است‌. امیرمؤمنان‌(ع)، ضمن‌ تحلیلی‌ از نهضت‌ نبی‌ّ مكرم‌ اسلام‌رجعت‌ این‌ انقلاب‌ را پیش‌بینی‌ كرده‌، به‌ اصحاب‌ و مسلمانان‌ هشدار می‌دهدكه‌ اگر وضع‌ این‌ گونه‌ ادامه‌ یابد و شما هر روز یك‌ گام‌ از اسلام‌ اصیل‌ فاصله‌بگیرید و به‌ عقب‌ باز گردید، انقلابی‌ كه‌ خود بنیان‌گذار آن‌ بودید، نابودمی‌شود و به‌ انحراف‌ می‌گراید.

همانا شما آن‌ پیوند فرمانبرداری‌ و اطاعت‌ حق‌ را كه‌ رمز پیروزی‌ شمابود، به‌ طور كلّی‌ قطع‌ كردید و آن‌ دژ محكم‌ را كه‌ اسلام‌ برای‌ حفظ‌ مابنیان‌ نهاده‌ بود، با پیروی‌ از قوانین‌ ارتجاعی‌ جاهلیت‌ شكستید....بدانید كه‌ شما پس‌ از هجرت‌ و انقلاب‌، به‌ حالت‌ ارتجاعی‌ سابق‌بازگشتید و پس‌ از همبستگی‌، به‌ حزب‌های‌ گوناگون‌ و گروه‌های‌مختلف‌ تبدیل‌ شدید. با اسلام‌ جز به‌ نام‌ آن‌ ارتباطی‌ ندارید و از ایمان‌جز نشان‌ آن‌ را نمی‌شناسید.

حضرت‌ در این‌ بازگشت‌ سخت‌نگران‌ بود، ولی‌ هشدارهایش‌ جدی‌ گرفته‌نشد و پیش‌بینی‌اش‌ تحقق‌ یافت‌. سرانجام‌ آنچه‌ نباید بشود، اتفاق‌ افتاد؛ انقلاب‌پیامبر اكرم‌(ص) به‌ ارتجاع‌ گرایید؛ امت‌ مسلمان‌ به‌ عقب‌ بازگشت‌ و حكومت‌اسلامی‌ به‌ دست‌ كسانی‌ چون‌ معاویه‌ و یزید افتاد.

 

7. سازش‌ با بیگانه‌

ایمان‌ ضعیف‌ و متزلزل‌ و خود باختگی‌ سبب‌ می‌شود حتی‌ خودی‌ها ازروی‌ سادگی‌ و احساس‌ خطر به‌ سازش‌گرایش‌ یابند و برای‌ حفظ‌ مصالح‌ واستوار كردن‌ پایه‌های‌ حكومت‌ به‌ دوستی‌ ظاهری‌ با بیگانگان‌ و دشمنان‌بیندیشند. این‌ اندیشه‌ كه‌ در ظاهر سودمند نماید؛ بهترین‌ راه‌ نفوذ بیگانگان‌ وتسلّط‌ آنان‌ بر نظام‌ اسلامی‌ است‌. تساهل‌ و تسامح‌ در دین‌، كنار آمدن‌ بانامحرمان‌، مرتجعان‌، مقلدان‌ غرب‌، دگراندیشان‌، بیگانگان‌ و مستكبران‌ ومعامله‌ بر سر ارزش‌ها و انقلاب‌ از اموری‌ است‌ كه‌ نظام‌ اسلامی‌ را از درون‌استحاله‌ می‌كند و زمینه‌ را برای‌ رویگردانی‌ از گذشته‌، پذیرش‌ فرهنگ‌مهاجم‌، عقب‌ گرد و در نتیجه‌ ركود و ایستایی‌ انقلاب‌ آماده‌ می‌سازد.

پس‌ از پیامبر اكرم‌(ص) این‌ اندیشه‌ ضربه‌ای‌ جبران‌ ناپذیر بر پیكر حكومت‌اسلامی‌ وارد ساخت‌؛ آن‌ را از مسیر اصلی‌اش‌ منحرف‌ گرداند و زمینه چیرگی‌دشمنان‌ اسلام‌ بر مسلمانان‌ را فراهم‌ آورد. خلفای‌ سه‌ گانه‌، به‌ویژه‌ خلیفه سوم‌،به‌ راحتی‌ با غریبه‌ها و دشمنان‌ كینه‌توز اسلام‌ كنار آمدند؛ با بنی‌امیه‌ بر سراسلام‌ و حكومت‌ اسلامی‌ معامله‌ كردند؛ استانداری‌ و فرماندارای‌ بسیاری‌ ازسرزمین‌ها را با آنان‌ سپردند و زمینه‌ را برای‌ تصرف‌ كامل‌ حكومت‌ اسلامی‌توسط‌ آن‌ها فراهم‌ آوردند. خلیفه اول‌ با ابوسفیان‌ كنار آمد و مبلغی‌ به‌ عنوان‌حق‌السكوت‌ به‌ او پرداخت‌. خلیفه دوم‌ فرزند ابوسفیان‌ (یزید) را به‌فرماندهی‌ سپاه‌ شام‌ منصوب‌ كرد؛ فرماندهی‌ سپاه‌ شام‌ به‌ معنای‌ ولایت‌ برتمام‌ شؤون‌ سیاسی‌، مالی‌، فرهنگی‌ و دینی‌ منطقه شام‌ بود.

او، بعد از مرگ‌ یزید، پسر دیگر ابوسفیان‌ (معاویه‌) را حاكم‌ شام‌ ساخت‌.خلیفه سوم‌ كه‌ خود از بنی‌امیه‌ بود، دست‌ تمام‌ بنی‌امیه‌ را در حكومت‌ اسلامی‌باز كرد. شهید مطهری‌ درباره بنی‌امیه‌ می‌گوید:

همان‌ دودمانی‌ كه‌ به‌ گفته محققین‌ امروز، به‌ ویژه‌ عبدالله علائلی‌، تنهایك‌ نژاد نبودند؛ بلكه‌ گروهی‌ بودند كه‌ طرز كار و فعالیتشان‌ شبیه‌ طرزكار یك‌ حزب‌ بود؛ یعنی‌ انكار خاص‌ اجتماعی‌ داشتند. یك‌ نژادزیرك‌ و شیطان‌ صفت‌ بودند كه‌ با ظهور اسلام‌ بیش‌ از هر جمعیت‌دیگری‌ احساس‌ خطر كردند و اسلام‌ را برای‌ خودشان‌ خطر عظیم‌شمردند و تا آن‌جا كه‌ قدرت‌ داشتند، با اسلام‌ جنگیدند تا هنگام‌ فتح‌مكه‌ كه‌ مطمئن‌ شدند دیگر مبارزه‌ با اسلام‌ فایده‌ ندارد. لذا آمدند واسلام‌ ظاهری‌ اختیار كردند ... پیامبراكرم‌(ص) در زمان‌ خودش‌ هیچ‌كار اساسی‌ را به‌ بنی‌امیه‌ واگذار نكرد؛ ولی‌ بعد از پیغمبر تدریجاًبنی‌امیه‌ در دستگاه‌های‌ اسلامی‌ نفوذ كردند.

امام‌ علی‌(ع) از سازش‌ با این‌ خاندان‌ سرباز زد و آنان‌ را منافقان‌ِ در كمین‌نشسته‌ معرفی‌ كرد:

ای‌ مسلمانان‌، آگاه‌ باشید از نظر من‌ مخوف‌ترین‌ فتنه‌ای‌ كه‌ شما راتهدید می‌كند، فتنه‌ بنی‌امیه‌ است‌.

حضرت‌ در حكومت‌ پنج‌ ساله‌اش‌ براین‌ اندیشه‌ استوار ماند. بسیاری‌ ازآگاهان‌ زیرك‌ و فریبكار و ناآگاهان‌ غافل‌ و دلسوز، چنان‌ پیشنهاد كردند كه‌برای‌ تثبیت‌ حكومتش‌ به‌ طور موقت‌ با غیرخودی‌ها و دشمنانی‌ چون‌ معاویه‌ وطلحه‌ و زبیر سازش‌ كند و با جلب‌ دوستی‌ و حمایت‌ آنان‌، آن‌ها را از مقابله‌ باحكومتش‌ باز دارد.

حتی‌ برخی‌ از خواص‌ به‌ وی‌ پیشنهاد كردند، با معاویه‌ كنار آید واستانداری‌ شام‌ را، در برابر بیعت‌ مردم‌ شام‌ با حضرت‌، به‌ معاویه‌ واگذارد.

مغیره‌ بن‌ شعبه‌، سیاستمدار زیرك‌ عرب‌، حضرت‌ را از جنگ‌ با معاویه‌بیم‌داد و گفت‌: برای‌ معاویه‌ نامه‌ بنویس‌؛ تولیت‌ شام‌ را به‌ او واگذار كن‌ و به‌ اوفرماند ده‌ برایت‌ از مردم‌ بیعت‌ گیرد؛ وگرنه‌ با تو می‌جنگد.

حضرت‌ در جواب‌ مغیره‌ كه‌ آغاز گفتارش‌ به‌ نوید اخذ بیعت‌ و پایانش‌ به‌تهدید جنگ‌ آراسته‌ بود، فرمود:

من‌ هرگز گمراهان‌ را به‌ یاری‌ نپذیرفته‌ام‌ ... به‌ خدا سوگند، من‌ به‌ خاطر مصلحت‌دنیایم‌ به‌ كاری‌ كه‌ فساد و تباهی‌ دینم‌ را در آن‌ می‌بینم‌، دست‌ نمی‌یازم‌.

همچنین‌ در پاسخ‌ فرد دیگری‌ كه‌ وی‌ را به‌ كنار آمدن‌ با معاویه‌ فرا خوانده‌بود، فرمود:

اگر من‌ می‌دانستم‌ كه‌ اجازه‌ دارم‌ در دینم‌ تساهل‌ به‌ خرج‌ بدهم‌، به‌ توپاسخ‌ مثبت‌ می‌دادم‌. سازش‌ برایم‌ موؤنه كم‌تری‌ دارد. اما بدان‌ من‌بارها این‌ موضوع‌ را بررسی‌ كرده‌ و تمام‌ جوانبش‌ را سنجیده‌ام‌،به‌طوری‌ كه‌ این‌ مسأله‌ خواب‌ را از چشمانم‌ ربوده‌ است‌؛ ولی‌ راهی‌ جزجنگ‌ با آن‌ها یا كفر به‌ آنچه‌ محمد آورده‌ نیافته‌ام‌. معالجه این‌ دردبه‌وسیله جنگ‌ برایم‌ آسان‌تر است‌ از معالجه آن‌ به‌ وسیله غل‌ وزنجیرهای‌ دوزخ‌.

حضرت‌ در این‌ پاسخ‌های‌ قاطع‌ و مستدل‌ تنها به‌ پرهیز از معامله‌ بر سرارزش‌ها و حكومت‌ ارزشی‌ و سازش‌ با منحرفان‌ توجه‌ دارد؛ زیرا این‌ كار به‌معنای‌ زیر پانهادن‌ دین‌ و تسلیم‌ تدریجی‌ حكومت‌ به‌ آن‌ها است‌.

علی‌(ع) سازشكاری‌ را بر نمی‌تابید و با «مداهنه‌» در سیاست‌، مبارزه‌می‌كرد و با باطل‌ گرایی‌ و حق‌نمایی‌ و سازشكاری‌ و توجیه‌ها و تأویل‌ها كه‌ سرفصل‌ سیاست‌ اموی‌ بود، به‌ شدّت‌ مخالفت‌ می‌كرد.


پایان

   


نظرات()  
رزمنده،البته تازه كار
شنبه 26 شهریور 1390 08:53 ق.ظ
سلام.ازمطالبتون استفاده كردم.انشاالله همیشه در این راه ثابت قدم باشید
غلمان
دوشنبه 21 شهریور 1390 12:23 ق.ظ
از وبلاگ هایی كه لینك كرده ام حدودا 13 تاش بیش از یك ماه هست كه به روز نشده اند.
این نشانه هایی است برای اهل فن
آیا باید برای احساس تكلیفمان در فضای سایبری باز هم فقط افسوس خورد؟؟؟
پیمان خ
شنبه 19 شهریور 1390 10:29 ب.ظ
سلام
از این خاندان جلیل القدر شیرازی
سر بزن
غلمان
سه شنبه 1 شهریور 1390 05:47 ق.ظ
سلام با مطلب "فعالیت جبهه ای تشکلهای دانشجویی = کمک فراوان به وظایف انقلابی" به روزم
در لینك سراسری لینك شدید، اگر قابل بودیم لینك كنید
نظر فراموش نشود
http://horiye.blogfa.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

والمستشهدین بین یدیه

همه آمدایم تا.....به سوی او رویم......